Çocukta Cinsel İstismar Nedir?


Çocukta Cinsel İstismar Nedir?

ann_jutatip

Bir çocuğun, yetişkin bir kişi ya da akranı olmayan başka bir çocuk tarafından cinsel haz amacıyla zorla ya da kandırılarak cinsel etkileşime maruz bırakılmasıdır. Aynı gelişim seviyesindeki, yani akran çocukların birbirlerinin cinsel organlarına bakması, dokunması ise bir cinsel birleşme olmadığı sürece –belli sınırlar çerçevesinde kaldığı sürece– gelişim açısından normal kabul edilmektedir. Bu tip etkileşimler, çocuğun kendini ve bir başkasını tanıma sürecinde deneyimlediği, yetişkin cinselliği gibi olmayan, çocuksu oyunlar olarak nitelendirilmektedir. Ancak, akran olmayan çocukların, örneğin 10 yaşındaki bir çocukla 6 yaşındaki bir çocuğun cinsel etkileşiminde cinsel istismardan şüphelenilir.

İstatistiklere bakıldığında yaklaşık her 4 kız çocuktan biri ve her 10 erkek çocuktan biri 18 yaşına gelene kadar en az bir kez cinsel istismara uğramaktadır. İstismar türleriyse teşhircilik, röntgencilik, çocuğa yetişkin cinselliği içeren filmler izletilmesi, uzayan ya da aşırı yakınlık içeren öpme davranışı ya da her türlü cinsel ilişki vb. olarak sıralanabilir.

Psiyazar Evren HOŞRİK

Kaynak:Kara B, Biçer Ü, Gökalp AS, (2004). Çocuk İstismarı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 47: 140-51.

Peki, Cinsel İstismardan Çocuğumu Nasıl Korurum?

Bumerang - Yazarkafe